Tiêu chuẩn thí nghiệm

Tiêu chuẩn thí nghiệm

Tiêu chuẩn thí nghiệm

Tiêu chuẩn thí nghiệm

Tiêu chuẩn thí nghiệm
Tiêu chuẩn thí nghiệm

Máy kéo thép

Máy kéo théo nhập khẩu chính hãng New Luda dùng để kiểm tra chất lượng của thép xây dựng

Chi tiết

Máy nén bê tông

Máy nén bê tông nhập khẩu chính hãng New Luda dùng để kiểm cường độ của bê tông xi măng

Chi tiết

Máy nén xi măng

Máy nén xi măng nhập khẩu chính hãng New Luda dùng để kiểm tra cường độ vữa xi măng

Chi tiết
Tiêu chuẩn thí nghiệm

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8729:2012

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8729:2012 quy định về phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường áp dụng cho đất xây dựng công...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3015:1993

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3015:1993 quy định phương pháp lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử dành cho hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng....

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9334:2012

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9334:2012 quy định phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9334:2012 áp dụng cho bê tông...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3118:1993

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3118:1993, tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ chịu nén của bê tông nặng trong phòng thí nghiệm

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3119:1993

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3119:1993, tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ kéo khi uốn của bê tông nặng trong phòng thí nghiệm
callUS