Thư viện tài liệu - Thiết bị kiểm định xây dựng

Thư viện tài liệu - Thiết bị kiểm định xây dựng

Thư viện tài liệu - Thiết bị kiểm định xây dựng

Thư viện tài liệu - Thiết bị kiểm định xây dựng

Thư viện tài liệu - Thiết bị kiểm định xây dựng
Thư viện tài liệu - Thiết bị kiểm định xây dựng

Máy kéo thép

Máy kéo théo nhập khẩu chính hãng New Luda dùng để kiểm tra chất lượng của thép xây dựng

Chi tiết

Máy nén bê tông

Máy nén bê tông nhập khẩu chính hãng New Luda dùng để kiểm cường độ của bê tông xi măng

Chi tiết

Máy nén xi măng

Máy nén xi măng nhập khẩu chính hãng New Luda dùng để kiểm tra cường độ vữa xi măng

Chi tiết
Thư viện tài liệu

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8729:2012

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8729:2012 quy định về phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường áp dụng cho đất xây dựng công...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3015:1993

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3015:1993 quy định phương pháp lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử dành cho hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng....

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9334:2012

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9334:2012 quy định phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9334:2012 áp dụng cho bê tông...
callUS